• CONTACT | |
  • Ongoing

    A’ Chlàrsach aig a’ Mhòd / The Clàrsach at the Mòd

    Bithidh com-pàirteach air-loidhne a’ comharrachadh 90 bliadhna de chàirdeas eadar Comann na Clàrsaich agus am Mòd Nàiseanta Rìoghail. Le taic bho chuid den luchd-gnìomhaidh as grinne ann an Alba, bidh …

    £7